Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Door aansluiting bij Quasir, expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn en Stichting Zorggeschil, voldoen alle bij de BSRAN aangesloten practitioners aan deze eisen.

Voor meer informatie over de procedure verwijs ik u naar: http://www.bodystressrelease.nl/algemeen/klachten-over-bsr/